Už je mi v tom kožichu trochu teplo.

Už je mi v tom kožichu trochu teplo.